Woorden afbreken

  • Door Willem Verdaasdonk
  • 10 januari 2017
afbrekingen

afbrekingen

In een tekstverwerker zoals Word hoef je je geen zorgen te maken over de afbrekingen. Word doet dat automatisch goed als je de taal op Nederlands hebt staan.

Maar wat nu als je handmatig iets wilt afbreken en het niet aan Word wilt overlaten?

Dan hebben we een paar tips voor je waarmee je een heel eind komt. En heb je geen zin in die tips, ga dan maar meteen naar tip 5.

Tip 1

Zorg dat je om te beginnen in ieder geval zo veel mogelijk hele woorden overhoudt. Pak de tussen-s erbij.

onkruid-bestrijdings-middel
hoog-spannings-net
achter-voegsel

Tip 2

Hak alle betekenisloze voorvoegsels eraf, bijvoorbeeld be-, ver-, te-, ont-, ge-, on-, er-, her-.
Dat geldt ook voor voorzetsels als aan-, op-, in-, uit-, voor-, achter-.
Hak alle achtervoegsels eraf, bijvoorbeeld -loos, -baar, -heid, -lijk, -ster, -achtig. Ook -ing, -er, -el, -ig en neem dan de voorgaande een of twee letters erbij.

on-kruid-be-strij-dings-middel
hoog-span-nings-net
ach-ter-voeg-sel

Tip 3

Bekijk wat er overblijft. Zet streepjes tussen de resterende lettergrepen. Bedenk: er staan nooit twee dezelfde medeklinkers achter elkaar in één lettergreep. In het eerste woord hierboven moet dus nog één afbreking komen.

on-kruid-be-strij-dings-mid-del

Tip 4

Onthoud in ieder geval dat je nooit een klinker los mag afbreken.
En onthoud ook dat je nooit een deel van een woord mag hebben dat begint met een lettercombinatie die nooit voorkomt in het Nederlands.

Dus geen a-li-n-e-a, maar ali-nea.
En geen her-fstig, maar herf-stig.

Tip 5

Weet je het toch niet zeker? Dat is niet zo gek, want er zijn veel bijzondere gevallen, zoals chec-ken en mixer.
Kijk dan op de Woordenlijst Nederlandse Taal. Die lijst geeft niet alleen de juiste spelling, maar ook daarachter tussen haakjes hoe de woorden afgebroken moeten worden.

Meer over

Deel dit artikel

Vond je dit interessant?

Abonneer je op de Taalalert. Dan krijg je regelmatig leerzame artikelen in je mailbox. Bovendien ontvang je het gratis e-book Snel Beter Schrijven.

Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens en gebruiken deze alleen om contact met jou op te kunnen nemen. Meer daarover in onze privacyverklaring.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Gerelateerde artikelen

Over social media gesproken

Over ‘social media’ gesproken

Of moet je zeggen ‘sociale media’? Goed nieuws, het mag allebei. Nederlands of Engels dus. Maakt niet uit.  Tweede vraag: ‘is het enkelvoud of meervoud?’ Als je ‘sociale media’ gebruikt is het meervoud.  Sociale media hebben een grote invloed op de communicatie. Bij ‘social media’ kun je het enkelvoud gebruiken, zeker als het lidwoord ontbreekt.Social media …

Over ‘social media’ gesproken Lees verder »

Read More
De hier heb jij de chips etc

De hier-heb-je-de-chips,-wij-zijn-weg,-dus-lul-jij-maar-lekker-in-je-eentje-verder-test.

Als je tegen mensen praat, moet je al alles uit de kast halen om ze te boeien. Voordat je het in de gaten hebt, haken ze af. Bij geschreven tekst moet je nog meer je best doen om je lezer te boeien. Wat kun je hiermee? Doe net of je met je tekst naar een …

De hier-heb-je-de-chips,-wij-zijn-weg,-dus-lul-jij-maar-lekker-in-je-eentje-verder-test. Lees verder »

Read More
Invalshoek

Invalshoek

Met een goed gekozen invalshoek: verleid je de lezer sluit je aan op de belangstelling van de lezer baken je de inhoud af verbind je inhoud en emotie geef je een onderwerp een boeiende of zelfs onvoorspelbare wending Een wereld van verschil. Kijk eens naar de twee verschillende invalshoeken.  Partner in de zorg Familie en …

Invalshoek Lees verder »

Read More
Scroll naar top