Woorden afbreken

  • Door Willem Verdaasdonk
  • 10 januari 2017
afbrekingen

afbrekingen

In een tekstverwerker zoals Word hoef je je geen zorgen te maken over de afbrekingen. Word doet dat automatisch goed als je de taal op Nederlands hebt staan.

Maar wat nu als je handmatig iets wilt afbreken en het niet aan Word wilt overlaten?

Dan hebben we een paar tips voor je waarmee je een heel eind komt. En heb je geen zin in die tips, ga dan maar meteen naar tip 5.

Tip 1

Zorg dat je om te beginnen in ieder geval zo veel mogelijk hele woorden overhoudt. Pak de tussen-s erbij.

onkruid-bestrijdings-middel
hoog-spannings-net
achter-voegsel

Tip 2

Hak alle betekenisloze voorvoegsels eraf, bijvoorbeeld be-, ver-, te-, ont-, ge-, on-, er-, her-.
Dat geldt ook voor voorzetsels als aan-, op-, in-, uit-, voor-, achter-.
Hak alle achtervoegsels eraf, bijvoorbeeld -loos, -baar, -heid, -lijk, -ster, -achtig. Ook -ing, -er, -el, -ig en neem dan de voorgaande een of twee letters erbij.

on-kruid-be-strij-dings-middel
hoog-span-nings-net
ach-ter-voeg-sel

Tip 3

Bekijk wat er overblijft. Zet streepjes tussen de resterende lettergrepen. Bedenk: er staan nooit twee dezelfde medeklinkers achter elkaar in één lettergreep. In het eerste woord hierboven moet dus nog één afbreking komen.

on-kruid-be-strij-dings-mid-del

Tip 4

Onthoud in ieder geval dat je nooit een klinker los mag afbreken.
En onthoud ook dat je nooit een deel van een woord mag hebben dat begint met een lettercombinatie die nooit voorkomt in het Nederlands.

Dus geen a-li-n-e-a, maar ali-nea.
En geen her-fstig, maar herf-stig.

Tip 5

Weet je het toch niet zeker? Dat is niet zo gek, want er zijn veel bijzondere gevallen, zoals chec-ken en mixer.
Kijk dan op de Woordenlijst Nederlandse Taal. Die lijst geeft niet alleen de juiste spelling, maar ook daarachter tussen haakjes hoe de woorden afgebroken moeten worden.

Meer over

Deel dit artikel

Vond je dit interessant?

Abonneer je op de Taalalert. Dan krijg je regelmatig leerzame artikelen in je mailbox. Bovendien ontvang je het gratis e-book Snel Beter Schrijven.

Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens en gebruiken deze alleen om contact met jou op te kunnen nemen. Meer daarover in onze privacyverklaring.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Gerelateerde artikelen

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd

mo·gen (mocht, heeft gemogen) 1 tot iets in staat zijn: er mogen zijn er aantrekkelijk uitzien 2 kunnen: zich mogen verheugen in grote populariteit3 het recht, de toestemming hebben: van mij mag het ik vind het goed; wat mag het zijn? vraag van een verkoper in een winkel4 (van een persoon) wel aardig vinden: ik mag hem wel5 mogelijk zijn: het mag wel waar zijn; het heeft niet zo mogen zijn verzuchting als iets prettigs niet is gebeurd; dat mocht je willen! schamper commentaar op …

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd Lees verder »

Read More
Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar

Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar

Vaak zien we van die standaard webtekstjes: ‘Onze geschiedenis’. Op zich goed om op je website te zetten hoe jouw organisatie uit het ei is gekropen. Geen organisatie is op dezelfde manier ontstaan, dus je kunt je lekker onderscheiden. Maar doe het dan wel goed.  Een paar tips: Noem het niet ‘onze geschiedenis’, maar ‘ons …

Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar Lees verder »

Read More
Over social media gesproken

Over ‘social media’ gesproken

Of moet je zeggen ‘sociale media’? Goed nieuws, het mag allebei. Nederlands of Engels dus. Maakt niet uit.  Tweede vraag: ‘is het enkelvoud of meervoud?’ Als je ‘sociale media’ gebruikt is het meervoud.  Sociale media hebben een grote invloed op de communicatie. Bij ‘social media’ kun je het enkelvoud gebruiken, zeker als het lidwoord ontbreekt.Social media …

Over ‘social media’ gesproken Lees verder »

Read More
Scroll naar top