• 0572 - 79 20 23
  • info@taaluilen.nl

Je visie op de website

  • Door Willem Verdaasdonk
  • 23 februari 2018
Je visie op de website

Je zet je visie op de website, omdat je graag wilt dat bij de lezer een positieve indruk van je organisatie achterblijft. Hij ziet dat jouw organisatie goede bedoelingen heeft en meer wil dan alleen maar geld verdienen.

Je wilt natuurlijk dat je visie op je website gezien en gelezen wordt. Enkele tips:

Vermijd het woord ‘visie’

Het zit bij veel mensen in de irritatiezone en leidt tot afhaakgedrag.
Beter is:

(Covalente)

Verbinden versterkt.

(Vitalis)

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Laat zien dat je het beste voor je klant wil

(Carmel College Salland, vmbo)

Geen maatschappij zonder techniek. De leerlingen verdienen daarom een leeromgeving waarin ze zich kunnen verwonderen over verschillende technieken. Daarnaast leren ze die technieken te ontdekken en toe te passen in hun dagelijks leven.

(Dove)

Wij vinden dat echte schoonheid moet staan voor zelfvertrouwen in plaats van onzekerheid. Daarom proberen we vrouwen een positiever beeld te geven van hun eigen uiterlijk, hun zelfvertrouwen te verbeteren en het beste uit zichzelf te halen.

(Zorggroep Raalte)

Het WOORD is aan u – Zorggroep Raalte luistert & verbindt

Zorggroep Raalte gunt senioren in Salland een goed leven in eigen regie. Dat doen we door te luisteren. Niet alleen met onze oren, maar vooral met ons hart. Door open te staan, de tijd te nemen en nieuwsgierig te zijn. Want luisteren is aandacht geven, vinden we.

We willen vanuit elke vraag en ieder persoonlijk verhaal de ondersteuning, aandacht, helpende handen en deskundige zorg kunnen bieden aan Sallandse senioren. Dit verwoorden we in ons organisatieverhaal: het woord is aan u!

Vat je visie, je geloof, in één regel samen

(Capgemini)

Technologie krijgt waarde dankzij mensen.

(Anninkschool)

Elk kind wil groot worden.

Straal niet uit dat visie een verplicht nummer is

(Woongoed)

Onze missie komt voort uit onze visie. Woongoed is een maatschappelijk georiënteerde organisatie die bijdraagt aan de kwaliteit van wonen en leven in Middelburg.

Hanteer geen beleidstaal

https://www.taaluilen.nl/schrijfadvies/beleidstaal/

(met dank aan vaagtaal.nl)

‘Het ontwikkelen en implementeren van toonaangevende technologie die mens & bedrijf een volledig en holistisch inzicht biedt in hun vaardigheden en potentieel. Mensen en Talent zijn universeel en uniek. Innovatief en creatief leiderschap in deze discipline is onze ambitie.’

Schrijf zo weinig mogelijk vanuit je zelf

Niet:

(KLM)

KLM wil in de luchtvaart voorop lopen door slimmer te zijn dan anderen. Door de fusie met Air France vervult KLM een leidende rol in de wereldluchtvaart. KLM wil voor de klant de eerste keus zijn, voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever en voor aandeelhouders een onderneming die winstgevend groeit. Door slimme partnerships en een voortrekkersrol in nieuwe bestemmingen biedt KLM wereldwijde bereikbaarheid via een uitgebreid netwerk. Door in te spelen op marktkansen en technologische ontwikkelingen biedt KLM de klant een eigentijds product.

Toon lef

(Jongleren)

Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn
Je mag het worden op jouw manier
in jouw tijd

Kinderen maken deel uit van de wereld. Zij leven ………….

Schrijf menselijk

(Tangenborgh)

Thuis. De hartelijkheid die je voelt als je binnenkomt. De plek waar je jezelf kunt zijn. Waar mensen je kennen en om je geven. Waar ze het fijn vinden dat je er bent, dat je mee eet, samen een kopje koffie drinkt. Thuis helpen ze je als het nodig is. Thuis voel je je veilig en vertrouwd. We willen allemaal zo lang …

(Jongleren)

Leren van binnenuit

Wij geloven in ‘leren van binnenuit’. Wat betekent dat? Kort gezegd, dat je het meest succesvol en gelukkig bent als je goed weet wat je echt wilt, wat je goed kunt en dat je zelf de regie daarover hebt. En daarop durft te vertrouwen. We zien veel jonge mensen die moeite hebben om alle ballen in de lucht te houden en die “worstelen” met school, met de wereld om hen heen, of met zichzelf.

Iedere jongere die we kunnen helpen om te ‘jong-leren’ met alles wat op zijn of haar pad komt en om zichzelf te overtreffen, zien we weer meer gaan stralen. Als dat niet inspirerend is!

Laat zien wat een visie betekent voor de mensen die in de organisatie werken

‘Ieder kind barst van het talent.’, daar geloven wij als school in. Als je zo als juf voor de klas staat, zie je gelukkige kinderen. Kinderen vol zelfvertrouwen omdat ze altijd goed zijn in iets. Maakt niet uit waarin. Ik laat Anne vaak voorlezen, dat kan ze heel goed. Ze vindt dat geweldig. En Paul weet alles van robots.

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven