Een verslag of rapport: aanleiding en doelstelling

 • Door Willem Verdaasdonk
 • 19 januari 2017
bouwplan verslag

verslag en rapport

Start with why!

Ga je een opdracht uitvoeren of een onderzoek doen? Begin dan met een goede formulering van de aanleiding en de doelstelling daarvan. Dat is immers het waarom van jouw opdracht of onderzoek. Het is je uitgangspunt en je focus door alle werkzaamheden heen.

Aanleiding en doelstelling zijn dan ook belangrijke onderdelen in je verslaglegging. Soms worden ze apart benoemd, soms zijn ze onderdeel van de inleiding. In ieder geval moet je ze goed en helder formuleren en dat is het makkelijkst als je je houdt aan een vaste opbouw. Daar gaat dit artikel over.

Inleiding, aanleiding, probleemanalyse

In dit deel van je verslag of rapport geef je de achtergronden van je onderzoek of je project. Vaak is er sprake van een probleem dat moet worden opgelost of een behoefte die vervuld moet worden. Daarvoor schrijf je nu een korte probleemanalyse. Die bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Situatieschets

Al naar gelang van toepassing is voor jouw onderwerp, kun je denken aan de volgende onderwerpen:

 • Een korte omschrijving van het bedrijf of de organisatie, eventueel van de betreffende afdeling.
 • De sector of markt waarin het bedrijf of de organisatie actief is.
 • Enige historische achtergrondinformatie.
 • Een schets van de maatschappelijke context.
 • Citaten uit artikelen of andere (wetenschappelijke) literatuur.

In het centrum van Deventer staat het historische fabriekspand ‘de Oude Fabriek’ dat op initiatief van de gemeente Deventer in 2003 een bestemming heeft gekregen als bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw werd destijds ingericht volgens de toen geldende normen en inzichten. In 2009 is via verkoop het eigendom van het gebouw overgegaan op Building Management BV. Het gebouw telt op dit moment zes huurders.

2 Aanleiding

Er kunnen talloze aanleidingen zijn om een project of onderzoek te starten. Dit zijn een paar vragen die je op weg kunnen helpen:

 • Waar kwam de vraag vandaan?
 • Wie vroeg om het onderzoek of het project?
 • Ging het om jouw persoonlijke interesse?
 • Gebeurde er iets bijzonders, was er een directe aanleiding?
 • Was er een nieuw inzicht of een nieuwe theorie?
 • Was er een maatschappelijke urgentie?
 • Was is het een aanvulling op een eerder onderzoek?

De eigenaar wenst het pand aan te passen aan de eisen van de huidige tijd, met name die voor toetreding van daglicht. Bovendien zijn vanuit de gebruikers vragen gekomen over de commerciële zichtbaarheid van de individuele huurders in het pand.

3 Probleemanalyse

Beschrijf het probleem of de vraag vanuit de vijf W’s en de H:

 • Wat is het probleem?
 • Waarom is het een probleem?
 • Wanneer is het een probleem?
 • Waar is het probleem het meest duidelijk?
 • Wie heeft het probleem?
 • Hoe groot is het?
 • Hoelang bestaat het al?

Het pand heeft een zeer gesloten structuur door de beperkte aanwezigheid van glas. In sommige ruimtes treedt maar heel beperkt daglicht binnen. Dit is in het kader van de arbo-wetgeving niet meer toegestaan en twee van die ruimtes staan dan ook sinds begin 2014 leeg.
De individuele bedrijven hebben een groot commercieel belang bij een duidelijke commerciële zichtbaarheid, iets waaraan het op dit moment totaal ontbreekt. Twee huurders hebben aangegeven in de huidige situatie hun contract niet meer te zullen verlengen.
De eigenaar heeft de laatste jaren grote moeite gehad met de exploitatie van het pand. Er zijn om die reden slechts beperkte financiële middelen beschikbaar.
Gezien het historische karakter en de monumentale status van ‘de Oude fabriek’ is het niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de gevels.

De doelstelling van je project of onderzoek

Natuurlijk wil je iets bereiken met je project of je onderzoek. Anders zou het immers zinloos zijn.

Maar let op: het gaat er niet om dat het project of het onderzoek de definitieve oplossing aandraagt, maar wel dat het leidt tot een een aantal opties waarover discussie kan ontstaan. Pas daarna neemt het bedrijf of de organisatie een beslissing. Aandachtsvragen hierbij zijn:

 • Waartoe leidt dit onderzoek of project? Wat levert het op?
 • Wat is het praktische belang voor de opdrachtgever?
 • Wie hebben nog meer voordeel bij het uitvoeren van het project?

Doel van dit onderzoek is het aandragen van een of meer kostenefficiënte opties voor de interne aanpassing van ‘de Oude Fabriek’ om het pand aantrekkelijker te maken voor de verhuur en zo beter exploitabel te maken.

De hoofdvraag

Formuleer nu de centrale vraag waar het onderzoek of het project een antwoord op moet geven.

Hoe kan met de beperkte financiële middelen het pand inwendig zodanig worden aangepast dat voldoende daglicht toetreedt en de individuele huurders beter zichtbaar zijn?

Leeswijzer

Je kunt dit deel van je verslag of rapport eventueel afsluiten met een leeswijzer, waarin je omschrijft welke informatie de lezer in alle afzonderlijke hoofdstukken kan vinden.

Ook handig voor jezelf, want het dwingt je meteen een duidelijke structuur aan te brengen in je rapport of verslag.

Meer over

Deel dit artikel

Vond je dit interessant?

Abonneer je op de Taalalert. Dan krijg je regelmatig leerzame artikelen in je mailbox. Bovendien ontvang je het gratis e-book Snel Beter Schrijven.

Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens en gebruiken deze alleen om contact met jou op te kunnen nemen. Meer daarover in onze privacyverklaring.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Gerelateerde artikelen

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd

mo·gen (mocht, heeft gemogen) 1 tot iets in staat zijn: er mogen zijn er aantrekkelijk uitzien 2 kunnen: zich mogen verheugen in grote populariteit3 het recht, de toestemming hebben: van mij mag het ik vind het goed; wat mag het zijn? vraag van een verkoper in een winkel4 (van een persoon) wel aardig vinden: ik mag hem wel5 mogelijk zijn: het mag wel waar zijn; het heeft niet zo mogen zijn verzuchting als iets prettigs niet is gebeurd; dat mocht je willen! schamper commentaar op …

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd Lees verder »

Read More
Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar

Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar

Vaak zien we van die standaard webtekstjes: ‘Onze geschiedenis’. Op zich goed om op je website te zetten hoe jouw organisatie uit het ei is gekropen. Geen organisatie is op dezelfde manier ontstaan, dus je kunt je lekker onderscheiden. Maar doe het dan wel goed.  Een paar tips: Noem het niet ‘onze geschiedenis’, maar ‘ons …

Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar Lees verder »

Read More
Over social media gesproken

Over ‘social media’ gesproken

Of moet je zeggen ‘sociale media’? Goed nieuws, het mag allebei. Nederlands of Engels dus. Maakt niet uit.  Tweede vraag: ‘is het enkelvoud of meervoud?’ Als je ‘sociale media’ gebruikt is het meervoud.  Sociale media hebben een grote invloed op de communicatie. Bij ‘social media’ kun je het enkelvoud gebruiken, zeker als het lidwoord ontbreekt.Social media …

Over ‘social media’ gesproken Lees verder »

Read More
Scroll naar top