weglating

Hiaat of foutieve weglating

Wat zijn zinnen met een hiaat? In zinnen met een hiaat zijn zinsdelen ten onrechte weggelaten. Je kunt ook zeggen dat er een te snelle overgang is van het ene gedeelte van de zin naar het andere. Een hiaat is een stijlfout, net zoals een tantebetjestijl of een tangconstructie. Een heel bekend voorbeeld is: Er hing een briefje …

Hiaat of foutieve weglating Lees meer »