leenwoorden

Leenwoorden

Leenwoorden zijn woorden die van oorsprong uit een andere taal komen en die wij als Nederlands zijn gaan beschouwen. Soms hebben we ze helemaal vernederlandst en kun je zelfs niet meer zien dat ze ooit uit een andere taal kwamen. Van Dale heeft er een heel woordenboek aan gewijd (1997, 2e druk) en dat telt maar liefst …

Leenwoorden Lees verder »