Ontwikkeling missie, visie en strategie

Visie- en teamontwikkeling

Als een missie en visie niet bij iedereen goed tussen de oren zit, komen alle initiatieven net zo snel als ze weer gaan. Het kost veel energie en het zorgt niet voor duurzame veranderingen. Wij zorgen ervoor dat het hele team samen de missie en visie gaat ontwikkelen. Het wordt het verhaal van iedereen. Pas dan gaat het echt leven en heb je een sterk verhaal naar ouders en kinderen.

Geef jouw missie en visie vorm

Maak een verhaal waar iedereen zich in vindt en waar ze allemaal achterstaan.

Van missie en visie naar het schoolplan.

We helpen je team met het ontwikkelen van een missie, visie en strategie die ook echt in de praktijk waar wordt gemaakt. Dat begint bij een vergezicht, maar wordt steeds concreter in de loop van de trainingen. Uiteindelijk leveren we duidelijke doelstellingen per jaar op. We maken samen tussenstapjes die gedurende het jaar opgeleverd worden. Zo wordt borging eenvoudig en ga je de visie ook daadwerkelijk in de praktijk terugzien.

Teamontwikkeling: op weg naar een professionele cultuur

Veel teams functioneren op het oog prima. De sfeer is goed en ze streven allemaal hetzelfde doel na. Het wordt al wat lastiger als er meningsverschillen ontstaan of als er kritiek wordt geuit. Hoe gaan collega’s hiermee om? Wat doen teamleden als er uiteenlopende belangen op het spel staan? Hoe zorg je er als team voor dat kritiek niet persoonlijk wordt opgevat? Kortom: hoe functioneer je als een professioneel en betrokken team, waarbij het belang van de organisatie boven de persoonlijke relatie gaat?
We helpen je team niet alleen bij het uitzetten van de koers. We ondersteunen teamleden ook bij hun professioneel handelen.

Scroll naar top