De woorden alle, sommige, vele, beide en weinige volgen dezelfde regels