• 0572 - 79 20 23
  • info@taaluilen.nl

Kernzin en alinea

  • Door Jos Verdaasdonk
  • 26 juni 2015
kernzin

kernzin

Iedere alinea heeft een kernzin. Die zin bevat de belangrijkste informatie en de rest van de alinea is daar een uitwerking van. Vaak staat de kernzin op de eerste plaats, soms op de tweede plaats en soms helemaal achteraan.

1. De kernzin staat op de eerste plaats.

De lezer ziet dan meteen waar de alinea over gaat. Dat is extra service naar de lezer toe.

Beleid wordt in Nederland vaak ingericht vanuit economische en bestuurskundige aspecten. Hierbij wordt verondersteld dat men een bepaalde keuze maakt gebaseerd op het rationele keuzemodel. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken. Mensen maken dan een afweging tussen een aantal mogelijkheden. De uiteindelijke keuze is gebaseerd op een rationele, logische afweging van de verschillende opties, waarbij mensen vaak kijken naar het maximaal haalbare.

2. De kernzin staat op de tweede plaats.

In het voorbeeld hieronder geeft de eerste zin het verschil met de vorige alinea aan.

Wat vindt de consument eigenlijk van de nieuwe regelgeving? Uit onderzoek blijkt dat hij vooral nadelen ziet. Dat heeft vooral te maken met het gevoel dat op termijn de maker beter beschermd wordt dan de gebruiker. De afgelopen decennia was het beleid vooral gericht op de bescherming van de consument. Veel mensen beschouwen de nieuwe regelgeving daarom als een trendbreuk. De tijd wordt in hun ogen 30 jaar teruggezet.

De eerste zin verbindt deze alinea met de vorige. Die alinea behandelt de mening van de producenten. Dan pas komt de kernzin.

3. De kernzin staat helemaal achteraan.

In dit voorbeeld wordt eerst een aantal argumenten aangedragen. In de kernzin staat de conclusie.

Met het project is veel tijd en geld gemoeid. Er moeten nieuwe boortechnieken ontwikkeld worden, waarvan de kosten alleen maar tegen kunnen vallen. Verder moet er minstens 20 hectare grond aangekocht worden. Het vraagt veel energie om ook alle partijen te overtuigen van het nut van het project. Daarnaast weigeren de lokale overheden ook maar enig  risico te dragen. Daarom gaat het hele plan voor minstens vijf jaar de koelkast in.

Eerst wordt de argumentatie gegeven om dan pas tot de kern te komen.

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven