Wat is een goede inleiding?

 • Door Willem Verdaasdonk
 • 29 juli 2016
inleiding

inleiding

Een inleiding is cruciaal in elk uitgebreider document, zoals een (onderzoeks)verslag, whitepaper, beleidsplan of evaluatie. Een goede inleiding wekt nieuwsgierigheid op bij de lezer en spoort hem aan verder te lezen.

Wat is het doel van een inleiding?

In de inleiding wil je:

 • het onderwerp introduceren,
 • de lezer interesseren, en
 • de relevantie van het onderwerp aantonen.
Let op!
Een inleiding is niet hetzelfde als een voorwoord.
De inleiding volgt op het voorwoord. Een voorwoord is een persoonlijk getinte tekst. Er is ruimte voor een dankwoord, informatie over de geschiedenis van het onderzoek, taakverdeling binnen een groep, informatie over de auteurs et cetera. Een inleiding daarentegen gaat specifiek over het onderzoek/de inhoud.

Onderdelen van een inleiding

Een inleiding bestaat meestal uit de volgende vier elementen:


1 Introductie van het onderwerp

In de eerste alinea van de inleiding introduceer je het onderwerp waarover de rest van het document gaat.

Je kunt dat heel sobertjes doen:

Mijn onderzoek gaat over de effectiviteit van het financiële stelsel.

Maar dan is het maar zeer de vraag of je daar de lezer mee pakt. Je moet dus echt wat meer uit de kast halen. Wat voorbeelden:

 • Inhaken op de actualiteit.

De omgeving waarin de consument winkelt, is van grote invloed op zijn koopgedrag. Het traditionele distributiekanaal voor de retailmarkt verandert steeds meer van eenvoudig ingerichte winkels naar moderne ‘interactieve’ theaters.

 • Prikkelen met een opvallende uitspraak.

Winkels, hoelang bestaan ze nog? Veel gemeenten hebben de traditionele koopavond al lang afgeschaft. Veel winkelstraten worden ontsierd door leegstand. De consument kiest voor gemak en doet boodschappen vooral thuis. Vandaag besteld, morgen bezorgd.

 • Beginnen met een historische achtergrond.

In een gemiddeld dorp in de jaren 60 vond je nog een bakker, slager, kruidenier, schilder en fietsenmaker. Dat beeld is ingrijpend veranderd. De ondernemers hebben hun zaak gesloten bij gebrek aan klandizie.

Voorbeeld introductie

Op 7 september 2008 raakte de financiële wereldcrisis in een stroomversnelling met de nationalisatie van de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Deze twee hypotheekbanken hadden samen ongeveer de helft van de totale Amerikaanse hypotheekmarkt in handen. De oplopende schulden in deze grote markt werden een gevaar voor het financiële systeem in de hele wereld. Veel banken bleken namelijk allerlei financiële posities te hebben in ontelbaar veel verschillende financiële constructies die in één klap niks meer waard waren. Dit werd veroorzaakt doordat veel mensen in de VS door de oplopende rente hun hypotheek niet meer konden betalen. De hypotheekbubbel klapte als het ware. Wat volgde was een wereldwijde bankencrisis.


2 Aanleiding

Als je het onderwerp geïntroduceerd hebt, geef je aan waarom je dit document hebt geschreven. Waarom is het onderwerp van belang?

Let op. Je motivatie is nooit persoonlijk.
Het gaat er niet om wat jij vindt, maar wat je toevoegt aan bestaande kennis. Vermijd daarom zinnen als “Ik vind het van belang dat…”, “Het lijkt me interessant…” en “Als kind al…”.

Mogelijke aanleidingen zijn:

 • een nieuw inzicht of een nieuwe theorie
 • een alternatieve oplossing voor een bestaand probleem
 • een controverse over een bepaald onderwerp
 • een nieuwe bijdrage aan een bestaande discussie
 • een overzicht dat nog niet bestaat
 • een uitbreiding van bestaand onderzoek

Steeds meer kinderen worden tweetalig  opgevoed. Toch is er nog maar relatief weinig onderzoek gedaan naar de invloed van tweetaligheid op de taalontwikkeling en cognitie van het kind. Door onderzoek naar tweetaligheid kan in kaart gebracht worden op welke manier een tweetalig kind zich ontwikkelt. Zo kan onderzocht worden of geconstateerde taalproblemen normaal zijn voor een tweetalig kind of dat het kind daadwerkelijk een taalprobleem heeft.


3 Centrale vraag

Als je het onderwerp geïntroduceerd hebt en de aanleiding hebt beschreven, ben je automatisch toe aan het beschrijven van de centrale vraag van je document. Je centrale vraag mag nooit uit de lucht komen vallen, alle begrippen uit je centrale vraag moeten al geïntroduceerd zijn in de tekst ervoor.

In dit document gaan we na of een verbreding van de A34 in milieutechnisch opzicht een alternatief is voor de aanleg van een nieuwe autoweg. Bij dit alternatief wordt uitgegaan van een combinatie van rekeningrijden en aanpassen van de maximumsnelheid. We bekijken de voor- en nadelen van dit alternatief.


4 Leeswijzer

In de laatste alinea van de inleiding geef je een korte beschrijving van de opbouw van het document en de manier waarop je de centrale vraag gaat beantwoorden. Je maakt de lezer als het ware wegwijs in je document.

In de Inleiding geven we een overzicht van de weg die ons naar dit document heeft geleid, de groei die we hebben doorgemaakt vanaf de eerste keuze voor deze nieuwe koers.
Hoofdstuk 1 legt uit waarom we afstappen van termen als input, output en opbrengsten en kiezen voor de relatie. Het beschrijft welke bouwstenen hebben geleid tot de keuze voor een mensenorganisatie. Een organisatie zonder vaste route en zonder vaste bestemming.
In hoofdstuk 2 beschrijven we wat dit betekent voor onze rol als opvoeder en begeleider. We benoemen hierin ook de vijf kernthema’s waarop we bewust support gaan verlenen.
Het plein, de agora, is het beeld dat we gebruiken om ons gedrag richting te geven. Hoofdstuk 3 benoemt de uitgangspunten voor ons dagelijkse werk en de omgang met elkaar en geeft daar een toelichting op.
In hoofdstuk 4 ten slotte beschrijven wat de focuspunten zijn waarop we ons de komende jaren gaan richten en de support die de medewerkers daarbij krijgen.

Meer over

Deel dit artikel

Vond je dit interessant?

Abonneer je op de Taalalert. Dan krijg je regelmatig leerzame artikelen in je mailbox. Bovendien ontvang je het gratis e-book Snel Beter Schrijven.

Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens en gebruiken deze alleen om contact met jou op te kunnen nemen. Meer daarover in onze privacyverklaring.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Gerelateerde artikelen

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd

mo·gen (mocht, heeft gemogen) 1 tot iets in staat zijn: er mogen zijn er aantrekkelijk uitzien 2 kunnen: zich mogen verheugen in grote populariteit3 het recht, de toestemming hebben: van mij mag het ik vind het goed; wat mag het zijn? vraag van een verkoper in een winkel4 (van een persoon) wel aardig vinden: ik mag hem wel5 mogelijk zijn: het mag wel waar zijn; het heeft niet zo mogen zijn verzuchting als iets prettigs niet is gebeurd; dat mocht je willen! schamper commentaar op …

‘Mogen’, hoeft lang niet altijd Lees verder »

Read More
Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar

Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar

Vaak zien we van die standaard webtekstjes: ‘Onze geschiedenis’. Op zich goed om op je website te zetten hoe jouw organisatie uit het ei is gekropen. Geen organisatie is op dezelfde manier ontstaan, dus je kunt je lekker onderscheiden. Maar doe het dan wel goed.  Een paar tips: Noem het niet ‘onze geschiedenis’, maar ‘ons …

Onze geschiedenis is saai en voorspelbaar Lees verder »

Read More
Over social media gesproken

Over ‘social media’ gesproken

Of moet je zeggen ‘sociale media’? Goed nieuws, het mag allebei. Nederlands of Engels dus. Maakt niet uit.  Tweede vraag: ‘is het enkelvoud of meervoud?’ Als je ‘sociale media’ gebruikt is het meervoud.  Sociale media hebben een grote invloed op de communicatie. Bij ‘social media’ kun je het enkelvoud gebruiken, zeker als het lidwoord ontbreekt.Social media …

Over ‘social media’ gesproken Lees verder »

Read More
Scroll naar top