• 0572 - 79 20 23
 • info@taaluilen.nl

Hoe deel ik mijn zakelijke brief in?

 • Door Taaluilen
 • 25 februari 2014
Voorbeeldbrief1

Een zakelijke brief heeft meestal een vaste indeling. Je begint met de geadresseerde, de datum, een nummer en het onderwerp. Daarna volgt de aanhef en de brief zelf, onderverdeeld in alinea’s. Ten slotte sluit je af met de ondertekening en de vermelding van eventuele bijlagen.

Hieronder hebben we alle onderdelen voor je op een rij gezet. Als je nog verder doorscrolt, beland je bij een voorbeeldbrief.

Indeling van een zakelijke brief

adres Kesings Design BV
t.a.v. mw. R.G. te Vree / t.a.v. R.G. te Vree
Postbus 779
9333 AT  KLEENDAM

Aandachtspunten:

 • Voor de naam van een vrouw zet je mw. / mevr. / mevrouw.
 • Voor de naam van een man zet je niets.
 • Tussen de postcode en de plaatsnaam komen twee spaties.
datum enz.
 1. datum voluit
 2. onderwerp in een paar kernwoorden
 3. uw nummer
 4. ons nummer

Aandachtspunten:

 • Voor de datum zet je geen plaatsnaam als je werkt op voorbedrukt briefpapier.
aanhef Geachte mevrouw Te Vree, / Geachte heer Te Vree,

Aandachtspunten:

 • Voorvoegsels in de achternaam schrijf je met een hoofdletter.
 • Achter de aanhef plaats je een komma.
 • Beste gebruik je alleen voor zeer informele brieven. Houd er rekening mee dat een brief kan gaan zwerven door de organisatie en bij mensen terechtkomt die jou niet kennen.
body
 1. Opening
 2. Bodytekst verdeeld in alinea’s
 3. Afsluiting

Aandachtspunten:

 • Begin je brief niet met ‘Hierbij …’ maar bijvoorbeeld met een datumverwijzing.
 • Zet kopjes boven de alinea’s als het er meer dan twee zijn.
 • Houd je brief beperkt tot anderhalve A4. Voeg aanvullende informatie als bijlage toe.
 • Sluit niet af met ‘Hopende u hiermee …’ maar bijvoorbeeld met de toezegging dat je zult bellen.
onder-tekening
 1. Met vriendelijke groeten, / Vriendelijke groet, / Hoogachtend,
 2. PassworD brand fusion
 3. W. Verdaasdonk, directeur
 4. Handtekening

Aandachtspunten:

 • Gebruik Hoogachtend alleen voor formele brieven.
 • Je kunt ook eerst de handtekening plaatsen en dan pas je naam.
 • Vermeld eventueel de functie achter de naam of onder de naam.
bijlagen
 1. Bijlage(n): Toelichting en aanpak

Aandachtspunten:

 • Vermeld bij voorkeur de titel.
 • Of noem het aantal bijlagen dat je meestuurt.

Voorbeeldbrief

Voorbeeldbrief1

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven