• 0572 - 79 20 23
  • info@taaluilen.nl

Grote getallen: met of zonder punten schrijven?

  • Door Taaluilen
  • 08 juli 2016
punt, spatie of aan elkaar

punt, spatie of aan elkaar

Schrijfwijze van getallen vanaf duizend

Schrijf je getallen van duizend en hoger met punten, met komma’s, met spaties, of gewoon aan elkaar?

Er zijn Europese normen waarin de schrijfwijze van getallen wordt genoemd. Samengevat komt het er wel op neer dat er alleen ‘conventies’ bestaan, geen verplichtingen. De schrijfwijze kan dus per land, per taal en zelfs per organisatie of schrijver verschillen.

Groepen van drie

Getallen die uit veel cijfers bestaan, verdelen we meestal voor de overzichtelijkheid in groepen van drie cijfers. In het Nederlands kun je die groepen scheiden met spaties of met punten. Beide zijn goed.

In Frankrijk zijn spaties gebruikelijker en in Engelstalige landen komma’s.

Er zijn 1.234.612 bezoekers geweest op de tentoonstelling.
Er zijn 1 234 612 bezoekers geweest op de tentoonstelling.
There have been 1,234,612 visitors at the exhibition.

De punten zijn ook bedoeld om cijfers die onder elkaar staan overzichtelijk te houden, bijvoorbeeld voor optellingen.

1.200
3.250.000
312
     34.109
3.285.621

Decimale komma

Als we dan toch bezig zijn: decimalen worden in het Nederlands en de meeste andere talen aangegeven met komma’s. In het Engels gebruikt men daarvoor een punt.

Bij geldbedragen stoppen we na de komma meestal bij twee cijfers. In andere gevallen is het aantal cijfers na de komma in principe onbeperkt.

De prijs van benzine is op dit moment € 1,52.
pi = 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592 …

 

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven