• 0572 - 79 20 23
  • info@taaluilen.nl

Hoe schrijf je een goede samenvatting?

  • Door Taaluilen
  • 12 juni 2016
goede samenvatting

Samenvatting

Je hebt in opdracht of op eigen initiatief een onderwerp bij de kop gepakt op je stageadres of je werk. Je hebt onderzoek gedaan volgens beproefde methodes en hebt een serie conclusies en aanbevelingen. Het wordt tijd dat allemaal in je scriptie of je onderzoeksrapport vast te leggen. Ook daar stop je de nodige tijd in, niet alleen omdat je op jacht bent naar succes, maar ook omdat je trots bent op het resultaat.

Alleen, het management heeft de tijd niet om jouw scriptie of rapport van a tot z te lezen. Hun agenda is overvol. Ze lezen alleen de highlights: het voorwoord, de samenvatting en de conclusie/aanbevelingen. Daarom is het belangrijk dat die highlights ijzersterk zijn.

Dit artikel gaat over de samenvatting.

Een ijzersterke samenvatting

Een samenvatting bestaat eigenlijk maar uit vier onderdelen:

  • Het waarom van je onderzoek en het onderwerp
  • Het hoe van je onderzoek, de methodes die je hebt gebruikt
  • Je belangrijkste bevindingen
  • Je belangrijkste conclusies, aanbevelingen en/of suggesties

10 tips voor je samenvatting

1 Je samenvatting is in wezen een uitleg van de titel van je scriptie of rapport.
2 Schrijf je samenvatting hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd (ik loop) of de voltooid tegenwoordige tijd (ik heb gelopen).
3 Werk de vier onderdelen van je samenvatting uit in vier losse alinea’s. Een kopje is niet nodig.
4 Vermeld bij het waarom wat de doelstelling is van je onderzoek.
5 In de samenvatting staan alleen zaken die ook in het onderzoek zelf staan. Je voegt dus niets toe.
6 Houd je samenvatting beknopt. Beperk je tot de hoofdzaken en ga niet te veel in op details; die staan immers in het document zelf.
7 Beperk je samenvatting tot één A4.
8 Schrijf leesbaar, dat wil zeggen: varieer je zinslengte van 1 tot 20 woorden, gebruik structuuraanduiders ofwel signaalwoorden, gebruik niet te veel jargon.
9 Schrijf je samenvatting pas als je document af is.
10 Geef hem een plek tussen je voorwoord en de inhoudsopgave.

Voorbeeld

Hieronder een (overduidelijk fictief) voorbeeld van een samenvatting.

In het voorjaar van 2016 is het programma ‘Ik vertrek’ op NPO1 te zien bij omroep MAX. Hierin besluiten koppels hun woon- en werkomgeving in Nederland te verruilen voor een woon- en werkomgeving in het buitenland. Ze beginnen altijd enthousiast aan het avontuur, maar lopen al snel tegen allerlei problemen aan. De vraag is hoe zij zich beter kunnen voorbereiden op zoiets ingrijpends als een emigratie.

Het doel van dit onderzoek is niet alleen te achterhalen welke fouten de deelnemers aan het programma maken, maar ook wat zij wel goed doen. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Hoe kan een potentiële emigrant zich het beste voorbereiden op een nieuwe woon- en werkomgeving? Een nieuwe woon- en werkomgeving bestaat hierbij niet alleen uit de fysieke omgeving, maar ook de subjectieve ervaring van het complete gezin.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, zijn alle deelnemers aan het programma benaderd. Zij hebben per mail de uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen. De respondenten zijn verdeeld onder emigranten binnen Europa en buiten Europa. Uit de antwoorden blijkt dat de kans op succes exponentieel toeneemt als men de taal van het emigratieland beheerst. Een tweede succesfactor is de nauwkeurige inspectie van de nieuwe fysieke woon- en werklocatie.

De aanbeveling op basis van de uitkomsten is dat potentiële emigranten hun toekomstige woon- en werkomgeving minimaal driemaal dienen te bezoeken. Zij moeten daarbij steeds worden vergezeld door terzake deskundigen. Bovendien is het aanbevelenswaardig een taalcursus te volgen voorafgaand aan het vertrek.

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven