• 0572 - 79 20 23
  • info@taaluilen.nl

Getallen in letters of cijfers

  • Door Taaluilen
  • 16 mei 2016
Getallen in letters of cijfers

Getallen in letters of cijfers

Toen Jan 17 werd, woonde hij al op kamers.
Toen Jan zeventien brieven had geschreven, vond hij het welletjes.

Getallen in letters of cijfers?

Moet je getallen uitschrijven? Daar zijn geen strikte voorschriften voor. Maar je hebt wel houvast aan de volgende vuistregels.

In letters

getallen tot twintig: driezevenzestienzesde

tientallen tot honderd: twintigzestignegentigste

honderdtallen tot duizend: vierhonderdachthonderd

duizendtallen tot twaalfduizend: achtduizendnegenduizendste

de woorden miljoenmiljardbiljoen, enz.: drie miljoenzesmiljardste

Die laatste woorden mag je combineren met cijfers:

21 duizend, 127 miljoen, 15 miljard

In cijfers

Exacte waarden, zoals maten, temperaturen, gewichten en jaartallen, zijn altijd in cijfers:

We hebben kaartjes voor Soldaat van Oranje. Ze kosten 70 euro per stuk.

Op sommige snelwegen mag je tegenwoordig 130 km/u rijden.

Het is ongelooflijk, maar morgen wordt het 14 ºC. En dat hartje winter!

Percentages zijn ook vaak in cijfers:

20% van de respondenten beantwoordt deze vraag positief.

Wat heeft de voorkeur?

Cijfers hebben de voorkeur als er anders een vreemde mix van woorden en cijfers zou ontstaan.

Dus niet:

We hebben in totaal 89 uitnodigingen verstuurd, 78 naar adressen in Nederland en elf naar het buitenland.

Maar liever:

We hebben in totaal 89 uitnodigingen verstuurd, 78 naar adressen in Nederland en 11 naar het buitenland.

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven