• 0572 - 79 20 23
 • info@taaluilen.nl

Missie en visie voor het onderwijs

Van een sterke en onderscheidende missie en visie, naar een schoolplan, dat staat als een huis. Met een onderwijsconcept waar jij en al je collega's achterstaan. Een plan waar ook de onderwijsinspectie blij van wordt.

Aan de slag met je missie en visie?

Jij wilt jouw onderscheidende verhaal overbrengen op je doelgroep. En wij hebben de kennis om dit waar te maken. Dus haak ons aan. Eerst weten hoe zo'n traject verloopt? Download onze whitepaper over ons missie- en visietraject.

Schoolplan

Als school wil je graag dat je onderwijs op rolletjes loopt. Dit begint met een duidelijke missie en visie. De basis voor een sterk onderwijsconcept. Daar helpen we jullie bij. Samen ontdekken we het onderscheidend vermogen van jullie school. Uitkomst? Een goed onderbouwd schoolplan. Met daarin een scherpe missie, visie en belangrijke pijlers. Die jullie passen als een warme jas.

Wat beloof je als school aan leerlingen en ouders? Ook dit ontbreekt niet in het plan. Sterker nog. Samen stellen we mooie leerlingbeloftes op die jullie nakomen. Het formuleren van heldere doelstellingen per jaar zorgt ervoor dat jullie plan in de praktijk slaagt. Benieuwd wat je er precies aan hebt? Snappen we.

1000x800_0000_IMG_4171

Wat levert het op?

 • Een strategisch rapport met een onderscheidend verhaal
 • Een missie. Waar staat je school of IKC voor?
 • Een visie. Waar gaat je school of IKC voor?
 • Kernwaarden. Deze zijn belangrijk voor het dagelijks handelen
 • Een leerlingbelofte
 • Belangrijke pijlers voor jullie concept. Vervolg op aanpak visie
 • Per pijler belangrijke ambities en veranderingen. Toekomstgericht
 • Meetbare doelstellingen per jaar
 • Verantwoordelijke teamleden
 • Vertrouwen in elkaar

Profileringsboekje

Ouders vertellen over je school en onderwijs. Dat kan met een profileringsboekje. Een makkelijk leesbaar boekje waarin je ouders en leerlingen vertelt over je onderwijsconcept. Ideaal om mee te geven tijdens een kennismakingsgesprek. Wij vertalen jullie verhaal door naar heldere, makkelijke teksten voor ouders.

Hoe ziet een missie en visie traject eruit?
Vertellen we je.

Vooraf bepalen we samen of trainingssessie vier ook nodig is.  

Sessie 1:
het waarom van de school

Wat zouden leerlingen en ouders missen als de school er niet zou zijn?
Tijdens deze sessie gaat het om een gezamenlijk ‘Waarom’. Vragen als ‘wat is je belangrijkste opdracht aan een leerling?’. En ‘Waarom is je school onmisbaar?’, beantwoorden we tijdens deze training. Samen ontwikkelen we een visie en missie die door het hele team gedragen wordt. En bedenken we kernwaarden die iets zeggen over de gewenste sfeer op school. En waar het team dagelijks naar handelt.

Sessie 2:
het hoe

Hoe organiseer je het onderwijs om je visie te halen?
Tijdens deze sessie draait het om de betekenis van een visie en een missie voor het onderwijs. Een visie geeft aan waar je over vier jaar wilt staan. Daar is beweging voor nodig. Wat betekent jullie nieuwe visie en missie voor je onderwijs? Wat moet anders? En welke belofte doe je aan leerlingen en ouders? Aan het eind van de dag ligt er ook een duidelijk onderwijsconcept. Dit bestaat uit een aantal didactische en pedagogische pijlers.

Sessie 3:
het wat

Hoe krijgen we dat voor elkaar?
Tijdens deze sessie wordt de koers van jullie school concreter. Het onderwijsconcept is bepaald in de voorgaande trainingen. Nu formuleren we concrete doelstellingen die duidelijk, realistisch en haalbaar zijn. Voor het management of de directie is het makkelijk te controleren of de doelstellingen gehaald worden. Zo werkt je schoolplan ook echt.

Sessie 4:
het effect

Wat zijn de gevolgen voor iedereen?
Deze sessie is ter verduidelijking en verdieping. Wat betekent het nieuwe concept nou eigenlijk voor de leerling, leerkracht of ouder? Wat merkt iedereen ervan? Na deze sessie gaat de verandering nog meer leven. Je team overziet de gevolgen van de nieuwe koers in het dagelijkse werk. We gaan in deze sessie vanuit drie verschillende brillen naar de gevolgen van je nieuwe koers kijken. Hoe we dat doen zie je hier.

1000x800_0001_IMG_3231

Persoonlijk leiderschap

De doelstellingen en acties vragen veel van je teamlid. Zoals eigenaarschap en andere competenties. Lang niet altijd even makkelijk. Maar wij kunnen je helpen. Voor elk Mt-lid hebben we een training persoonlijk leiderschap. We leren je hoe jij beter kunt borgen en sturen in je organisatie. Je groeit als persoon en leider. We geven je namelijk de juiste handvaten mee. Als je contact opneemt, kunnen we samen kijken of deze training bij je past.

Teamontwikkeling

Een professioneel onderwijsteam. Dat is wat je wilt. Het missie en visie traject vraagt veel van je teamleden. Soms is het dan ook nodig om als team wat tools te ontvangen om ‘t allemaal in goede banen te leiden. Om alles tegen elkaar te durven zeggen. Dan ben je een sterk team. Wij geven je team die handvaten. Meer weten?

Klaar om jouw communicatiestrategie vorm te geven?

Durf je het aan om samen met ons het ‘waarom’ van jouw organisatie te (her)ontdekken? Tof. Laten we kennismaken! Eerst weten hoe zo'n traject verloopt? Download onze whitepaper over ons missie- en visietraject.

Whitepaper missie & visie
Scroll naar boven