• 0572 - 79 20 23
  • info@taaluilen.nl

Fase 3 - Sturen: Training 3 en 4

Meer weten?

Over missie, visie en strategie?

Training 3

De praktische uitvoering van je bedrijfsconcept

Doelen stellen

Met jou en je team zijn we begonnen met het ontwikkelen van een missie en visie. En met mooie en onderscheidende kernwaarden. Een mooie basis voor je organisatie. Er is een bedrijfsconcept ontwikkeld. Voor jou en je teamleden werd je koers duidelijk en overzichtelijk. In de derde training maken we de koers nog concreter. Je gaat met je team doelstellingen formuleren die duidelijk en realistisch zijn. En nog haalbaar ook.

Doelstellingen per jaar

We formuleren jullie doelstellingen met werkbladen. Op het eerste werkblad werken we per pijler de doelstellingen per jaar uit van je beleidsperiode. We beginnen klein en makkelijk te realiseren. En we groeien in kleine stappen tot iets groots en ambitieus. Zo komen we in kleine stappen tot het einddoel: het realiseren van de ambitie per pijler.

Focus houden

Een jaar lang focus houden? Dat duurt te lang. Daarom werken we per jaar met tussenopbrengsten. Dit zijn harde deadlines die aangeven wanneer er iets moet worden opgeleverd. Of wanneer een project klaar moet zijn. Voordeel? Je team houdt het hele jaar de focus. Dit omdat er op een bepaald moment een project moet worden opgeleverd. Je teamleden werken aan de hand van een werkblad de tussenopbrengsten uit voor het eerste beleidsjaar. Deze bekijken we gezamenlijk. Voor het tweede, derde en vierde jaar leggen we het nog niet zo specifiek vast. Dat doet het team steeds in het jaar voordat het betreffende jaar ingaat. Zo werken we zeer gedetailleerd, maar houden we ook ruimte voor actuele veranderingen.

De praktijk

Extra voordeel van tussenopbrengsten en concrete doelstellingen per jaar? Voor het management of de directie is het makkelijk te controleren of de doelstellingen gehaald worden. Je ziet ook in een oogopslag wie achter blijft. Dit maakt borging van het beleidsplan heel eenvoudig. Maar zeker ook de focus op je nieuwe koers.

Training 4

Het effect
Wat zijn de gevolgen voor alle betrokkenen?

Dé verandering

Deze sessie is optioneel. Samen kijken we of dit onderdeel nodig is voor je traject. Het is een sessie waarin we uitgebreid stilstaan bij de gevolgen van je nieuwe bedrijfsconcept. Wat betekent het nieuwe concept voor het team? En voor je individuele medewerker? We gaan vanuit verschillende brillen naar de gevolgen van je nieuwe koers kijken.

Het team

Je kijkt met het team kritisch naar elkaar. Wat vraagt de nieuwe koers van jouw vaardigheden en die van je collega’s? Welke competenties zijn nodig en welke missen er nog? Moeten jij en je collega’s je nog ontwikkelen, bijscholen of veranderen om de doelstellingen te kunnen behalen? Jij en je team leggen elkaar langs de meetlat van het nieuwe concept.

De medewerker

Ook kijken we naar de gevolgen voor je medewerkers als individu. Wat gaat er voor je medewerkers persoonlijk veranderen? Samen bekijken we dit aan de hand van een aantal onderdelen van jullie dagelijkse werk.

Jullie bedrijfsconcept gaat leven …

Na het volgen van deze sessie. Jij en je team overzien de gevolgen van jullie nieuwe koers in de dagelijkse praktijk.

communicatievelingen-met-oog-voor-rake-communicatie.

Klaar?

Om het onderscheidend vermogen van je organisatie te ontdekken? Durf je het aan om samen met ons het missie-visie- traject aan te gaan? Of misschien heb je nog vragen over deze derde fase. Laten we kennismaken. Beantwoorden we gelijk al je vragen.

Scroll naar boven