• 0572 - 79 20 23
  • info@taaluilen.nl

6 eisen van zakelijke communicatie

  • Door Willem Verdaasdonk
  • 29 januari 2018
zakelijk schrijven

Het is niet alleen de bedoeling dat teksten worden gelezen, de boodschap moet ook overkomen bij de doelgroep.

De tekst hiernaast is niet gelezen door het winkelende publiek, laat staan dat er iets mee wordt bereikt.

Bij de zes eisen hieronder lees je waar het mis gaat.

Een zakelijke tekst moet voldoen aan zes basiseisen

1

duidelijk

De doelgroep moet de bedoeling en de inhoud van de tekst begrijpen. De boodschap moet duidelijk zijn. Vermijd daarom onduidelijkheden in je tekst zoals onbekende termen en begrippen. Houd zinnen overzichtelijk.

De tekst op de foto gebruikt onbekende woorden, lange zinnen, vaktaal.

2

efficiënt

Streef altijd naar een korte, bondige en goed gestructureerde tekst die snel te lezen is. Stop niet te weinig informatie in je tekst, maar ook zeker niet te veel. Overbodige of nietszeggende woorden, lange openingszinnen en ingewikkelde constructies zijn evenmin efficiënt.

De tekst op de foto gebruikt ingewikkelde constructies en bevat veel overbodige informatie voor de klant.

3

aantrekkelijk

Zorg voor een aantrekkelijke formulering, met voldoende variatie in zinsbouw, zinslengte en woordgebruik. Met de vormgeving, zoals de alinea-indeling en de bladspiegel, kun je je tekst ook aantrekkelijker maken.

De tekst op de foto is nergens aantrekkelijk in.

4

gepast

Spreek je publiek op de juiste manier aan en schrijf teksten die passen bij de relatie die je met de lezer hebt. Wees zorgvuldig met de spelling van namen. Wees spaarzaam met humor of beeldspraak.

De tekst op de foto is veel te moeilijk voor de klant en lijkt op iets dat geschreven is voor de groenteafdeling van de winkel zelf.

5

correct

Inhoudelijke fouten kunnen je imago beschadigen. Je moet dus weten waar je het over hebt. Het spreekt vanzelf dat je geen spelfouten, zinsbouwfouten en stijlfouten mag maken.

De tekst op de foto bevat een storende fout in enkelvoud en meervoud en er ontbreken leestekens.

6

overtuigend

Een tekst die overtuigt, brengt de lezer op andere gedachten. Overtuigende teksten zetten de lezer aan tot actie en zorgen ervoor dat de lezer het goede gevoel krijgt of houdt.

De tekst op de foto is verwarrend moeilijk en bezorgt de klant geen goed gevoel. Het zet hem wel aan tot actie; hij loopt door.

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven